Od Biur

Home office

Księgowość

Biuro rachunkowe czym zajmuje?

Biuro rachunkowe czym zajmuje?

Biuro rachunkowe może być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub też w ramach założonej spółki. W każdym z tych przypadków świadczy usługi na rzecz innych przedsiębiorstw lub osób prywatnych, zajmując się kwestiami związanymi z szeroko pojętymi finansami i rachunkowością. Co jednak kryje się pod tymi określeniami? Jeśli się nad tym zastanawiasz, przygotowaliśmy dla ciebie szereg odpowiedzi, które pomogą ci zorientować się w najważniejszych zadaniach biura rachunkowego.

Dwie podstawowe role biura rachunkowego

Biuro rachunkowe pełni cały szereg ról związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa od strony prawnej i finansowej. Na pierwszy plan wysuwają się jednak dwie główne kategorie działań, którymi obarczona może zostać księgowa lub księgowy. Są to typowe usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe.

Usługi księgowe

Jak łatwo się domyślić, dla wielu osób usługi księgowe są podstawowymi zadaniami biura rachunkowego. Przede wszystkim odciążają przedsiębiorcę z kilku istotnych obowiązków, takich jak prowadzenie regularnej księgowości, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej lub ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Dodatkowo księgowa taka jak wikombiuro.pl zajmuje się całą polityką rachunkowości, w tym rozliczaniem faktur i obliczaniem podatków, ewidencją VAT czy też wysłaniem sprawozdań podatkowych. Do jej ważnych zadań mogą należeć także sprawozdania finansowe przygotowywane systematycznie co kilka miesięcy.

Usługi kadrowo-płacowe

Dla każdego przedsiębiorcy kwestie związane z zatrudnianiem pracowników mogą być niezwykle wymagające. Dlatego również one powinny zostać powierzone doświadczonemu księgowemu, który bez żadnego problemu przygotuje niezbędne dokumenty i wprowadzi je do akt osobowych pracowników. Co więcej, zajmie się przygotowaniem listy płac w zależności od tego, jaka umowa obowiązuje danego pracownika (umowa na pełen etat, umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.). Będzie zajmować się także prowadzeniem ewidencji czasu pracy oraz ewentualnych nieobecności, związanych z urlopem wypoczynkowym i macierzyńskim czy też zwolnieniem lekarskim.

Biuro rachunkowe może wspomagać pracodawcę także w zakresie sporządzania i przekazywania do ZUS-u niezbędnych dokumentów, dotyczących pracowników, w tym wniosków o ich zarejestrowanie i wyrejestrowanie czy też wniosków o zasiłki (np. chorobowy, macierzyński). W analogiczny sposób zajmie się dokumentacją samego właściciela przedsiębiorstwa, jeśli i on będzie potrzebował takiego wsparcia ze strony ZUS-u. W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, księgowy pomoże w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez PFRON albo do uzyskania dofinansowań.

Dodatkowe zadanie, które może pełnić biuro rachunkowe

Oprócz wskazanych wyżej podstawowych zadań biura rachunkowego, warto zastanowić się także nad dodatkowymi kwestiami, którymi może się zajmować. Jest to przede wszystkim pełne doradztwo związane z finansami, rachunkami i niezbędną dokumentacją prawno-administracyjną. Dzięki ścisłej współpracy z profesjonalistami w tym zakresie, przedsiębiorca będzie zawsze świadomy swoich praw i obowiązków. Zostanie udzielone mu także wsparcie, które może pomóc w podejmowaniu najlepszych decyzji. Księgowi zajmują się sprawozdaniami i analizami finansowymi, jak też przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo (np. leasingu, pożyczki, kredytu).Warto pamiętać, że biuro rachunkowe może stać się przedstawicielem swojego klienta przed instytucjami i urzędami państwowymi. Jest uprawnione do wystawiania w jego imieniu faktur i rachunków, archiwizacji dokumentów oraz reprezentowania go w przypadku jakichkolwiek problemów natury finansowej.

O autorze