Od Biur

Home office

Biznes

CFO – chief financial officer

CFO – chief financial officer

CFO to po polsku termin dyrektora finansowego. CFO to sktót chief financial officer. CFO dnosi się do wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie działaniami finansowymi firmy. Do obowiązków dyrektora finansowego należy śledzenie przepływów pieniężnych i planowanie finansowe, a także analizowanie mocnych i słabych stron finansowych firmy oraz proponowanie działań naprawczych. Rola CFO jest podobna do roli skarbnika lub kontrolera , ponieważ jest on odpowiedzialny za zarządzanie działami finansowo-księgowymi oraz za zapewnienie, że sprawozdania finansowe firmy są dokładne i terminowe.

CFO – dyrektor finansowy kto to?

  1. Dyrektor finansowy sktórt CFO to dyrektor na najwyższym szczeblu, który zajmuje się płynnością finansami przedsiębiorstwa.
  2. Rola CFO to kontrola finansowa. CFO zajmują się wszystkim, co dotyczy przepływów pieniężnych, planowania finansowego, kwestii podatkowych.
  3. Rolą dyrektorów finansowych jest optymalizowanie struktury kosztów, osoba zatrudniona na takim stanowisku jest odpowiedzialna za ewidencję finansową.
  4. Dyrektor finansowy często zajmuje najwyższą pozycję finansową i trzecią najwyższą pozycję w firmie, odgrywając istotną rolę w strategicznych inicjatywach firmy.
  5. Sprawozdania finansowe sporządzane przez dyrektora finansowego muszą być zgodne ze standardami finansowymi.
  6. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku dyrektora finansowego muszą mieć wykształcenie akademickie i zawodowe w zakresie finansów, ekonomii i/lub analizy.

Chief Financial Officer – jak działają

Dyrektor finansowy jest członkiem zarządu, terminu używanego do opisania najważniejszych menedżerów w firmie. Oprócz dyrektora finansowego funkcje te obejmują dyrektora generalnego CEO, dyrektora operacyjnego (COO) i dyrektora ds. informacji (CIO).

Bycie dyrektorem finansowym wymaga pewnego doświadczenia w branży. Większość osób, które kończą na tym stanowisku, ma wyższe stopnie naukowe i certyfikaty, takie jak stopień magistra finansów lub ekonomii oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Pomaga również mieć doświadczenie w rachunkowości, bankowości inwestycyjnej lub analizie. 

Zobacz też: CTO co to znaczy

Dyrektor finansowy podlega prezesowi, ale pozostaje jednym z kluczowych pracowników każdej firmy. W branży finansowej zajmuje wysoką pozycję, a w pozostałych branżach jest to zazwyczaj trzecia pozycja w firmie.

Osoby pełniące tę rolę mają istotny wkład w inwestycje firmy, strukturę kapitału oraz sposób zarządzania przychodami i wydatkami firmy. Ten przedstawiciel korporacji może pomagać dyrektorowi generalnemu w prognozowaniu, analizie kosztów i korzyści oraz pozyskiwaniu funduszy na różne inicjatywy.

Dyrektor finansowy współpracuje również z innymi menedżerami wyższego szczebla i jest ważnym uczestnikiem ogólnego sukcesu firmy, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Na przykład, gdy dział marketingu chce rozpocząć nową kampanię, dyrektor finansowy może pomóc w upewnieniu się, że kampania jest wykonalna lub wnieść wkład w fundusze dostępne na kampanię.

cfo skrót co znaczy? Cfo po polsku znaczy dyreftor finansowy.

Kim jest dyrektor finansowy?

Dyrektor finansowy jest dyrektorem wyższego szczebla, który jest odpowiedzialny za ogólne planowanie i zarządzanie sprawami finansowymi firmy. Typowe obowiązki dyrektora finansowego obejmują opracowywanie budżetu firmy, komunikowanie się z partnerami bankowymi i ubezpieczeniowymi firmy oraz doradzanie innym dyrektorom w strategicznych kwestiach związanych z finansami firmy. Często dyrektor finansowy będzie również odpowiedzialny za prowadzenie nowych inicjatyw inwestycyjnych, takich jak podejmowanie decyzji o kontynuacji nowych przejęć lub nakładów inwestycyjnych (CapEx).

Jak zostać dyrektorem finansowym?

Ogólnie rzecz biorąc, stanowisko dyrektora finansowego jest zarezerwowane dla bardzo doświadczonych profesjonalistów z ugruntowanymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Dyrektorzy finansowi są zazwyczaj wyposażeni w zaawansowane tytuły edukacyjne, takie jak tytuł Master of Finance lub Chartered Financial Analyst (CFA). Wielu dyrektorów finansowych ma doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach, jak księgowość, bankowość inwestycyjna czy analiza finansowa. Dla profesjonalistów finansowych CFO jest jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacanych stanowisk dostępnych w firmie.

Jak CFO odnosi się do innych ról wyższego kierownictwa?

Dyrektorzy finansowi są zobowiązani do ścisłej współpracy z innymi dyrektorami wyższego szczebla firmy, takimi jak dyrektor generalny i dyrektor operacyjny. Tacy dyrektorzy są czasami określani jako C-Suite firmy, reprezentujący najwyższy poziom podejmowania decyzji w firmie. Chociaż dyrektor finansowy jest zwykle podporządkowany dyrektorowi generalnemu w hierarchii korporacyjnej, dyrektorzy finansowi zazwyczaj będą głównym decydentem we wszystkich sprawach w dziale finansowym swojej firmy.

O autorze