Od Biur

Home office

FinanseKsięgowośćZarobki

Co to jest dochód brutto?

Co to jest dochód brutto?

Dochód brutto dla osoby fizycznej – znany również jako wynagrodzenie brutto, gdy jest na wypłacie – to łączne zarobki osoby fizycznej przed opodatkowaniem lub innymi odliczeniami. Obejmuje to dochody ze wszystkich źródeł, nie tylko z zatrudnienia, i nie ogranicza się do dochodów otrzymywanych w gotówce; obejmuje również otrzymane mienie lub usługi.

W przypadku firm dochód brutto jest wymienny z marżą brutto lub zyskiem brutto. Dochód brutto firmy określony w rachunku zysków i strat to przychód ze wszystkich źródeł minus koszt sprzedanych towarów firmy.

Zobacz też: 20 zł brutto ile to netto.

Co to jest dochód brutto

Istnieją różne składniki dochodu brutto w odniesieniu do osoby i firmy. Osoba fizyczna z łatwością będzie w stanie określić swój dochód brutto, sprawdzając ostatni odcinek wypłaty lub obliczając przepracowane godziny i wynagrodzenie. Alternatywnie, dochód brutto firmy może wymagać nieco więcej obliczeń.

Zobacz inny nasz artykuł 17 zł brutto ile to netto

Dochód brutto danej osoby jest wykorzystywany przez pożyczkodawców lub właścicieli w celu ustalenia, czy osoba ta jest godnym pożyczkobiorcą lub najemcą. Podczas rozliczania federalnych i stanowych podatków dochodowych dochód brutto jest punktem wyjścia przed odjęciem odliczeń w celu ustalenia kwoty należnego podatku.

Firma oblicza dochód brutto, aby zrozumieć, jak działał specyficzny dla produktu aspekt jej działalności. Wykorzystując dochód brutto i ograniczając wydatki uwzględnione w analizie, firma może lepiej przeanalizować, co napędza sukces lub porażkę. Na przykład, jeśli firma jest zainteresowana wiedzą, jak działa konkretna linia produktów, nie chce, aby koszty czynszu firmy były uwzględniane w wynikach, ponieważ jest to niepowiązany wydatek administracyjny.

Jak obliczyć dochód brutto

Podejście do określania dochodu brutto dla osoby jest nieco inne niż podejście do firmy. Chociaż oba obliczenia są podobne, każdy rodzaj podmiotu stosuje różne klasyfikacje przychodów i kosztów.

Dochód brutto a dochód netto

Dochód brutto i dochód netto to dwa terminy powszechnie używane przez firmy do opisania zysku. Oba terminy mogą być również użyte do wyjaśnienia, ile pieniędzy gospodarstwo domowe zarabia lub zabiera do domu.

W przypadku osoby fizycznej dochód netto to całkowita pozostała kwota dochodu pozostała po opłaceniu wszystkich wydatków osobistych. Dochód osobisty netto oblicza się jako całkowitą kwotę uzyskanych przychodów pomniejszoną o całkowitą kwotę wydatków osobistych. Różni się to od dochodu brutto, który ogranicza to, co można odliczyć od całkowitego uzyskanego dochodu. Dochód netto osoby bardziej przypomina jej ostateczną kwotę wypłaty; chociaż dana osoba prawdopodobnie ma więcej wydatków niż to, co jest potrącane z jej wynagrodzenia, jej czek jest dobrym przykładem zmniejszenia przychodów o koszty.

W przypadku firmy dochód netto to całkowita kwota przychodów pomniejszona o całkowitą kwotę wydatków. Wydatki te obejmują koszt sprzedanych towarów, podobnie jak dochód brutto. Jednak dochód netto obejmuje również sprzedaż, ogólne, administracyjne, podatkowe, odsetki i inne wydatki nieuwzględnione w kalkulacji dochodu brutto. Dochód brutto to znacznie wyższy obraz firmy, podczas gdy dochód netto obejmuje każdy aspekt kosztów.

Jaka jest różnica między dochodem brutto a netto?

Dochód netto to pieniądze, które faktycznie otrzymujesz dzięki swoim staraniom — wynagrodzenie osób prywatnych. W przypadku firm są to przychody, które pozostają po odliczeniu wszystkich wydatków.

O autorze