Od Biur

Home office

Biznes

CTO – co to znaczy

CTO – co to znaczy

CTO ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie fizyczną i personalną infrastrukturą technologiczną, w tym wdrażanie technologii, zarządzanie siecią i systemem, testowanie integracji i rozwój personelu technicznego. Dyrektorzy ds. technicznych zarządzają również relacjami z klientami, aby zapewnić opracowywanie i zarządzanie oczekiwaniami dotyczącymi obiektywnych usług w obszarach operacyjnych.

CTO skrót z Chief Operating Officer

Chief Technology Officer (CTO) jest dyrektorem odpowiedzialnym za potrzeby technologiczne organizacji oraz jej badania i rozwój (R&D). Znany również jako dyrektor techniczny, osoba ta bada krótko- i długoterminowe potrzeby organizacji i wykorzystuje kapitał do dokonywania inwestycji mających na celu pomoc organizacji w osiągnięciu jej celów. CTO zwykle podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. informacji (CIO) firmy, ale może również podlegać dyrektorowi generalnemu CEO (zobacz dyrektor generalny CEO skrót od Chief Executive Officer) firmy.

CTO co to znaczy? Zrozumienie roli dyrektora ds. technologii (CTO)

Chief Technology Officer (CTO) to najwyższe stanowisko kierownicze ds. technologii w firmie i kieruje działem technologicznym lub inżynieryjnym. Opracowują zasady i procedury oraz wykorzystują technologię do ulepszania produktów i usług, które koncentrują się na klientach zewnętrznych. CTO opracowuje również strategie zwiększania przychodów i przeprowadza analizę kosztów i korzyści oraz analizę zwrotu z inwestycji.

Zobacz także: CFO (Chief Financial Officer)

Pierwotnie Chief Information Officer (CIO) wcześniej pełnił podwójną rolę jako CIO i Chief Technology Officer (CTO). Jednak w miarę postępu technologii pojawiła się rosnąca potrzeba rozdzielenia pracy CIO na dwie role, aby zapewnić sukces firmy. Stąd rozwój CTO jako odrębnego stanowiska.

cto skrót - co oznacza ten skrót. Odpowiadamy cto co to znaczy
cto co to znaczy

Czym się różnią? Pomimo tytułów, CTO pełni bardziej zewnętrzną, strategiczną rolę w planowaniu, podczas gdy CIO ma bardziej skoncentrowaną na technologii, operacyjną rolę. Generalnie CIO jest odpowiedzialny za technologie, które obsługują wewnętrzne operacje firmy i procedury biznesowe. CTO odpowiada za technologie, które rozwijają biznes zewnętrznie, wdrażając usługi i produkty służące klientom i klientom.

Zobacz także: CMO (Chief Marketing Officer)

Wiele dużych korporacji potrzebuje zarówno CTO, jak i CIO, podczas gdy mniejsze firmy zwykle mają jednego lub drugiego. Wybór zależy od wizji i budżetu firmy.

Rodzaje dyrektorów ds. technologii

Podczas gdy badania i rozwój są częścią biznesu od wielu lat, rozwój technologii informatycznych (IT) i komputerów zwiększył znaczenie dyrektora ds. technologii. Firmy skupiające się na produktach naukowych i elektronicznych zatrudniają CTO, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad własnością intelektualną i mają doświadczenie w branży. 

Ale obowiązki i rola CTO zależą również od firmy. Zazwyczaj istnieją cztery różne rodzaje CTO, których główne obowiązki mogą się różnić.

Nadzorca infrastruktury

Ten CTO może nadzorować dane firmy, bezpieczeństwo, konserwację i sieć firmy oraz może wdrażać (ale niekoniecznie ustalać) strategię techniczną firmy. CTO może również zarządzać technologiczną mapą drogową firmy. 

Planista strategiczny

Ten rodzaj CTO może wyobrazić sobie, w jaki sposób technologia będzie wykorzystywana w firmie przy ustalaniu strategii technicznej dla firmy. Ten CTO przyjrzy się również, jak dalej wdrażać nowe technologie w firmie, aby zapewnić jej sukces. 

Kontakt z konsumentami

W tej roli CTO będzie działał jako łącznik między klientem a firmą, przejmując odpowiedzialność za relacje z klientem, poznając rynek docelowy i pomagając dostarczać projekty IT na rynek.

Myśliciel

Tego rodzaju CTO pomoże w ustaleniu strategii korporacyjnej i infrastrukturze technologicznej, będzie analizować rynki docelowe i tworzyć modele biznesowe. Ponadto CTO będzie miał bliskie relacje z prezesem i innymi członkami wyższego kierownictwa firmy.

Zostanie dyrektorem ds. technologii (CTO)

Jak w przypadku większości stanowisk w branży IT, droga do CTO zaczyna się od uzyskania tytułu licencjata w dziedzinie związanej z informatyką lub informatyką (programowanie komputerowe, tworzenie oprogramowania, systemy informatyczne zarządzania, matematyka stosowana, cyberbezpieczeństwo).

Wiele firm woli również, aby ich CTO posiadali tytuł magistra: tytuł magistra informatyki, technologii informacyjnych lub zarządzania technologią. Biorąc pod uwagę fakt, że CTO często koncentrują się na produktach dla klientów i relacjach z klientami, często przydatne są również kursy sprzedaży i marketingu. Wielu dyrektorów ds. technologii posiada dyplomy MBA, co odzwierciedla znaczenie IT w strategicznym planowaniu korporacyjnym i celach biznesowych.

W pracy ważne jest praktyczne doświadczenie: większość dyrektorów ds. technologii awansowała w rankingach IT w różnych organizacjach. Certyfikaty branżowe, jeśli nie są kluczowe, mogą również znacznie poprawić kwalifikacje wnioskodawcy.

Dyrektor ds. technologii to wysokie stanowisko kierownicze w firmie, będące częścią wyższego szczebla „c-suite”. Dlatego kandydaci mogą potrzebować ponad 15 lat doświadczenia w dziedzinie IT, zanim zostaną rozpatrzeni na stanowisko CTO.

Najczęściej zadawane pytania na temat dyrektora ds. technologii

Co robi CTO?

Dyrektorzy ds. technologii (CTO) oceniają nową technologię i wdrażają ją w celu wprowadzenia lub ulepszenia towarów i usług dla klientów i klientów swojej firmy.

Czy CTO i CIO to to samo?

Tytuł CTO jest używany od ponad 10 lat, ale nadal istnieje niejasność co do roli i tego, czym różni się od CIO. Tytuł po raz pierwszy powstał w firmach dot-com w latach 90., a następnie został rozszerzony na działy IT. Rola CTO stała się popularna wraz z rozwojem branży technologii informatycznych (IT), ale jest również wykorzystywana w innych branżach, takich jak e-commerce, opieka zdrowotna, telekomunikacja i administracja.

Chociaż te dwa stanowiska nakładają się na siebie, ponieważ oba zajmują się IT, dyrektorzy ds. technologii generalnie patrzą na zewnątrz, wykorzystując technologię w celu poprawy obsługi klienta firmy — korzystania z towarów i usług. Dyrektorzy ds. informatyki zazwyczaj patrzą do wewnątrz, rozwijając i wykorzystując technologię w celu usprawnienia procedur i operacji firmy.

Komu podlega CTO?

CTO często zgłaszają się do CIO. Mogą jednak podlegać bezpośrednio prezesowi firmy, zwłaszcza jeśli nie ma stanowiska CIO.

Czym zajmuje się dyrektor ds. technologii?

Dyrektor ds. technologii (CTO) jest odpowiedzialny za nadzorowanie rozwoju i rozpowszechniania technologii wśród klientów zewnętrznych, dostawców i innych klientów w celu poprawy i rozwoju działalności. Mogą również zajmować się wewnętrznymi operacjami IT, jeśli firma jest mała i nie ma dyrektora ds. informacji.

Co trzeba zrobić, aby zostać dyrektorem ds. technicznych

CTO rozpoczynają z tytułami licencjata w dziedzinie związanej z informatyką. Często zdobywają również stopnie magisterskie, ponownie w dziedzinie informatyki lub matematyki – chociaż powszechne są również bardziej ogólne MBA.

Dyrektorzy ds. technologii mają na ogół co najmniej 15-letnie doświadczenie w pracy w branży IT. Oprócz wiedzy technicznej muszą wykazać się umiejętnościami przywódczymi, podejmowania decyzji, zarządzania i strategii biznesowej.

O autorze