Od Biur

Home office

Sprzedaż

Jak FinxS® Sales Assessment pomaga w identyfikacji talentów sprzedażowych?

Jak FinxS® Sales Assessment pomaga w identyfikacji talentów sprzedażowych?

Budowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym to wyzwanie w każdej firmie. Jednym z jego elementów jest identyfikacja kompetencji pracowników, co pozwala odkryć ich potencjał i talent. W jaki sposób FinxS® Sales Assessment pomaga w tego typu działaniach? Wyjaśniamy.

Jak rozumieć talent sprzedażowy?

Pozornie kompetencje do pracy w roli handlowca można sprowadzić do jednego czynnika: skuteczności. Im więcej zamkniętych sprzedaży, im więcej zadowolonych klientów, tym lepszy sprzedawca. To oczywiście jest zbyt duże uproszczenie, na którym jednak wielu przedsiębiorców nadal polega. Firmy nierzadko sięgają bez głębokiej weryfikacji po osoby, które sprawdziły się w roli handlowca w innej firmie czy branży. Innymi słowy, trudno rozpatrywać talent sprzedażowy bez kontekstu, którym jest sam proces sprzedażowy. Od jego charakterystyki zależy, czy dana osoba będzie faktycznie skuteczna i czy będzie mogła wykazać się swoim talentem. Proces sprzedażowy może być krótki, długi, a także może obejmować różnorodne dodatkowe aspekty, takie jak opieka posprzedażowa i nie każdy handlowiec, świetny w jednym procesie, odnajdzie się w innym. Co równie ważne, sprzedaż może być prowadzona do innego segmentu potencjalnych klientów, w związku z czym talenty mogą nie dawać sukcesu w zmiennych okolicznościach.

Czym jest FinxS® Sales Assessment (FSA)?

FinxS® Sales Assessment to narzędzie służące do analizy kompetencji sprzedażowych osób z co najmniej półrocznym doświadczeniem. FSA bada zachowania handlowca w kontekście procesu sprzedaży i wskazuje, jak lepiej dopasować daną osobę do konkretnego etapu lub roli.

FSA analizuje odpowiedzi respondenta (badanie wykonuje się online) w kontekście 18 kluczowych kompetencji, wśród których warto wymienić np. nastawienie na rywalizację, postrzeganie pieniądza, budowanie relacji, zdobywanie zaufania, aktywne słuchanie, czy myślenie krytyczne.

Jak wykorzystać raport FinxS® Sales Assessment w kontekście identyfikacji talentów?

Lider działu handlowego lub inna odpowiedzialna osoba wraz z efektem badania FSA może nie tylko odkryć talenty sprzedażowe osób zatrudnionych w firmie. Analiza uzyskana dzięki narzędziu może sprawić, że pracownicy będą lepiej dopasowani do swoich możliwości i roli w zespole. Ma to niebagatelne znaczenie zarówno w kontekście sukcesu firmy i działu sprzedażowego, jak i wpływa pozytywnie na satysfakcję zawodową handlowców.

Talent bez systematycznej pracy to nie wszystko. FSA w związku z tym pomaga wyznaczyć kompetencje, które u poszczególnych osób mogą być rozwijane. W ten sposób liderzy mogą podejmować lepsze decyzje w sprawie szkoleń. Warto pamiętać, że talent w firmie musi otrzymywać bodźce do rozwoju, aby nie szukać np. innej pracy czy organizacji, która mu zapewni innego rodzaju wyzwania.

W extended.tools oferujemy dostęp do narzędzia FSA, ale również konsultacje w sprawie rezultatów badań. Wskazanie konkretnej ścieżki rozwoju talentu lub zmian ról zatrudnionych to niełatwe decyzje, dlatego dodatkowe warsztaty ze specjalistą extended.tools pomagają wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

O autorze