Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Jak przebiega postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa i jakie są jego konsekwencje prawne?

Jak przebiega postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa i jakie są jego konsekwencje prawne?

Ustalenie ojcostwa to procedura prawna mająca na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie biologicznego związku między ojcem a dzieckiem. Proces ten, mimo że często związany z emocjonalnymi i osobistymi aspektami życia, odbywa się według ściśle określonych procedur prawnych. Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia ojcostwa ma istotne konsekwencje prawne zarówno dla rodziców, jak i dla samego dziecka.

Procedura ustalenia ojcostwa według prawa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzyjnie określa trzy sposoby ustalenia ojcostwa w sensie prawnym. Są to: domniemanie pochodzenia, uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa. Pierwsze zakłada, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli są oni w trakcie małżeństwa (może zostać obalone, jeżeli mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka).  Uznanie ojcostwa zakłada, że wystąpiło obalenie domniemania pochodzenia, a mężczyzna uznaje dziecko za swoje. Z kolei, jeśli nie zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki lub zostało ono obalone, a także w przypadku braku uznania ojcostwa, można podjąć kroki w kierunku sądowego ustalenia ojcostwa.

Proces ustalenia ojcostwa ma miejsce, gdy nie ma zgody na uznanie ojcostwa lub nie istnieje domniemanie pochodzenia od męża matki. Przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który podtrzymywał stosunki seksualne z matką dziecka w określonym przedziale czasowym, zwykle od 181 do 300 dni przed narodzinami dziecka.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, odwiedź: https://www.kancelariamlynska.pl/ustalenie-i-zaprzeczenia-ojcostwa/

Ustalenie ojcostwa krok po kroku 

Ustalenie ojcostwa rozpoczyna się od przekazania pozwu sądowego matce, która ma prawo do przedstawienia swoich argumentów w odpowiedzi na zarzuty. Podczas rozprawy sądowej strona wnioskująca składa wniosek o przeprowadzenie testu DNA — najlepiej zrobić to na własną rękę ze względu na oszczędność czasową i finansową. 

Sam proces badania DNA przebiega szybko i bezboleśnie. Wymazy pobierane są z policzków wszystkich osób biorących udział w badaniu (domniemany ojciec, dziecko i matka). Pobieranie próbek odbywa się w obecności neutralnego świadka, który dokonuje legitymacji uczestników i sporządza dokumentację fotograficzną. Pielęgniarka lub technik medyczny potwierdza pobranie próbek i składa podpis na dokumentach. W przypadku zlecenia prywatnego wynik testu jest dodatkowo opatrzony ekspertyzą biegłego sądowego. 

Ustalenie ojcostwa — konsekwencje 

Ustalenie ojcostwa niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych i społecznych. Ojciec biologiczny nabywa pełne prawa i obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, włączając w to prawo do podejmowania decyzji dotyczących jego wychowania i majątku oraz obowiązek wspierania finansowego.

Dziecko ma też prawo do dziedziczenia po biologicznym ojcu i to niezależnie od statusu małżeńskiego rodziców. Ustalenie ojcostwa może również skutkować obowiązkiem płacenia alimentów przez ojca na rzecz dziecka, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości finansowych. Rodzice mają możliwość wspólnego ustalenia nazwiska dziecka lub wybór jednego z nazwisk. W przypadku braku zgody, dziecko nosi nazwisko, które składa się z nazwiska matki i dodanego do niego nazwiska ojca.

W procesie ustalania ojcostwa należy zawsze brać pod uwagę dobro dziecka i jego potrzeby. W przypadku trudności lub sporów związanych z tym procesem zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże wypracować najlepsze rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

O autorze

Publikuję tylko artykuły sponsorowane