Od Biur

Home office

Księgowość

Jak wygląda faktura

Faktura VAT stanowi dokument księgowy. Jest ona wystawiana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który równocześnie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Każda firma, która dokonuje zakupu u takiego podmiotu musi otrzymać fakturę po zawartej transakcji. Tym samym, po stronie sprzedawcy usług lub towarów istnieje obowiązek sporządzania takich dokumentów. Nie ma tej konieczności natomiast, gdy klientem jest osoba fizyczna. Ta jedynie może otrzymać fakturę, gdy się o to zwróci. Żeby poznać, że zaprezentowany dokument to faktura, a nie rachunek, nie trzeba być specjalistą do spraw księgowych. Już na samym początku możemy na niej dostrzec nazwę, która nie pozwoli nam mieć żadnych wątpliwości w tym temacie. Obok określenia „faktura VAT” widnieje numeryczne i czasami literowe oznaczenie ewidencyjne. Potem należy uwzględnić tutaj dane na temat sprzedawcy i nabywcy przedmiotu transakcji. Chodzi tu o wymienienie nazw firm lub imion i nazwisk, adresów i NIP. Pod tymi danymi lub w innym miejscu, w zależności od układu graficznego, zostanie podana informacja dotycząca daty wystawienia faktury i data sprzedaży. Tutaj także może pojawić się wzmianka o terminie zapłaty albo opis, że już zapłatę uiszczono. W centralnym miejscu znajdują się nazwy i wartości zakupionych elementów. Trzeba tu zaznaczyć ilości, w jakich zostały sprzedane, ceny jednostkowe, wartości netto, stawki i kwoty VAT oraz wartości brutto. Na samym końcu można wyczytać całkowitą kwotę, jaką nabywca musi przelać na wskazane konto.

O autorze