Od Biur

Home office

Dom

Kocioł zgazowujący drewno – jak to działa?

Kocioł zgazowujący drewno – jak to działa?

Kotły zgazowujące drewno to popularna alternatywa dla tradycyjnych systemów do ogrzewania. Są to nowoczesne urządzenia, które charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną i niskim wpływem na środowisko naturalne. Jaka jest zasada ich działania i jakie mają zalety? Przedstawiamy te najważniejsze informacje w poniższym artykule.

Zasada działania kotła zgazowującego drewno

Kotły na zgazowanie drewna to urządzenia, które korzystają ze specjalnego procesu przetwarzania biomasy na gaz palny. Zasada działania opiera się na niepełnym spalaniu drewna w komorze z ograniczonym dostępem do tlenu. W wyniku tego procesu powstają mieszaniny gazów. Jest to głównie tlenek węgla, metan i wodór. Następnie taka mieszanka jest przekazywana dalej, do dodatkowej komory, gdzie następuje kolejne spalanie i wydzielanie ciepła.

Sam proces zgazowania drewna odbywa się w kilku etapach. Drewno jest najpierw podgrzewane do wysokiej temperatury, co powoduje, że wydzielane są związki organiczne i następuje piroliza. W specjalnie zaprojektowanej komorze lotne związki reagują z ograniczoną ilością tlenu, tworząc odpowiednią mieszankę gazów. Istotną kwestią w trakcie tego procesu jest regulacja dopływu powietrza. Zbyt mało tlenu powoduje wytworzenie się sadzy. Z kolei za duża jego ilość doprowadzi do zbyt szybkiego spalania się drewna. Co wpływa na mniejszą ilość gazu palnego.

Ostatecznym wynikiem całego procesu jest wytworzenie ciepła. Jest ono następnie przekazywane do instalacji grzewczej. Odpowiada za to wymiennik ciepła. Jest on tak skonstruowany, aby maksymalizować transfer wytworzonego ciepła z gorących spalin do systemu wody obiegowej. Dla jeszcze lepszego funkcjonowania kotła zgazowującego często stosuje się w nim dodatkowe elementy, takie jak np. zasobnik ciepła.

Zalety kotłów zgazowujących

Kotły zgazowujące wykorzystują odnawialne źródła energii w postaci biomasy drzewnej. Jest to odnawialny surowiec, a samo spalanie drewna ma mniejszy wpływ na emisję gazów cieplarniach w porównaniu zwłaszcza z paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel i ropa naftowa. Zrównoważona gospodarka leśna przyczynia się do stałego poziomu dostarczania tego surowca, potrzebnego do kotłów zgazowujących.

Ogromną zaletą tych urządzeń jest wysoka efektywność energetyczna. Parametr ten wyrażany jest w wartości procentowej, gdzie wysokiej klasy kotły zgazowujące osiągają sprawność przekraczającą nawet 90 procent. Oznacza to, że energia zawarta w biomasie drzewnej jest bardzo efektywnie przekształcana w potrzebne ciepło do ogrzewania. W dłuższej perspektywie czasu oznacza to znaczne oszczędności dla gospodarstwa domowego poprzez mniejsze zużycie zasobów naturalnych.

Do czego wykorzystuje się kotły zgazowujące drewno?

Kotły zgazowujące drewno wykorzystuje się głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych i komercyjnych. Dzięki swojej wysokiej wydajności energetycznej wykorzystuje się je także do podgrzewania wody użytkowej. Kotły zgazowujące drewno mogą być w takim przypadku bezpośrednio zintegrowane z takimi systemami, co pozwala na szybkie przekazywanie ciepła do zbiorników z wodą.

Kotły zgazowujące drewno są także wykorzystywane w rolnictwie i gospodarstwach wiejskich. Tam, gdzie istnieją szerokie możliwości pod względem zasilania ich biomasą drzewną, mogą stanowić niezwykle opłacalne źródło energii cieplnej. Niekoniecznie do ogrzewania samych domów, ale również do budynków gospodarczych, suszarni lub szklarni.

O autorze