Od Biur

Home office

Praca

Korpomowa – co znaczą popularne zwroty ?

Korpomowa – co znaczą popularne zwroty ?

Niedawno opublikowane badania pokazują, że efektywna komunikacja w biurze może znacząco zwiększyć produktywność i satysfakcję pracowników. W dynamicznym środowisku korporacyjnym, skróty stały się nieodłącznym elementem codziennej komunikacji, pomagając w szybkim przekazywaniu informacji i oszczędzaniu czasu. W naszym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym skrótom używanym w biurach, od tych związanych z zarządzaniem projektami, przez komunikację e-mailową, aż po terminy finansowe i technologiczne. Zrozumienie i umiejętne korzystanie z tych skrótów może nie tylko usprawnić codzienną pracę, ale również zwiększyć efektywność zespołów i poprawić jakość współpracy. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się, jak te skróty mogą wpłynąć na Twoje życie zawodowe i pomóc w osiąganiu lepszych wyników.

Najczęściej używane skróty w korporacjach

W świecie korporacyjnym, skróty są nieodłącznym elementem codziennej komunikacji. Ułatwiają one szybkie przekazywanie informacji i oszczędzają czas. Oto kilka najczęściej używanych skrótów, które warto znać:

 • ASAP (As Soon As Possible) – używany, gdy coś jest potrzebne jak najszybciej. Przykład: Proszę o przesłanie raportu ASAP.
 • FYI (For Your Information) – stosowany, gdy chcemy przekazać komuś informację do wiadomości. Przykład: FYI, spotkanie zostało przełożone na jutro.
 • EOD (End Of Day) – oznacza koniec dnia pracy. Przykład: Proszę o przesłanie wyników do EOD.
 • KPI (Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności, które mierzą sukces działań. Przykład: Nasze KPI na ten kwartał to zwiększenie sprzedaży o 20%.

Znajomość tych skrótów jest nie tylko przydatna, ale wręcz niezbędna w efektywnej komunikacji biurowej. Dzięki nim możemy szybko i precyzyjnie przekazywać informacje, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku korporacyjnym.

ASAP - co to znaczy

Skróty związane z zarządzaniem projektami

W świecie zarządzania projektami, znajomość odpowiednich skrótów może znacząco ułatwić komunikację i efektywność pracy. PM (Project Manager) to osoba odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad projektem. WBS (Work Breakdown Structure) to narzędzie, które pomaga w rozbiciu projektu na mniejsze, bardziej zarządzalne części. Gantt to wykres, który wizualizuje harmonogram projektu, a PERT (Program Evaluation and Review Technique) to metoda analizy, która pomaga w ocenie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań.

 • PM – Project Manager
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Gantt – Wykres Gantta
 • PERT – Program Evaluation and Review Technique

Te skróty są nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne w codziennej pracy nad projektem. Na przykład, PM używa WBS do planowania i monitorowania postępów, a wykres Gantta pomaga w wizualizacji harmonogramu i identyfikacji potencjalnych opóźnień. PERT jest szczególnie użyteczny w analizie ryzyka i planowaniu zasobów. Znajomość tych skrótów i umiejętność ich zastosowania może znacząco wpłynąć na sukces projektu.

Skróty w komunikacji e-mailowej

W codziennej komunikacji e-mailowej w biurze często spotykamy się z różnymi skrótami, które mogą być mylące dla nowych pracowników. Oto kilka najczęściej używanych skrótów, które warto znać:

 • RE – Oznacza Reply (odpowiedź). Używany, gdy odpowiadamy na otrzymaną wiadomość.
 • FWD – Skrót od Forward (przekaż). Używany, gdy przesyłamy wiadomość dalej do innej osoby.
 • CC – Carbon Copy (kopia węglowa). Używany, gdy chcemy wysłać kopię wiadomości do dodatkowych odbiorców.
 • BCC – Blind Carbon Copy (ukryta kopia węglowa). Używany, gdy chcemy wysłać kopię wiadomości do dodatkowych odbiorców, ale ukryć ich adresy przed innymi odbiorcami.

Znajomość tych skrótów może znacznie ułatwić komunikację i zwiększyć efektywność pracy w biurze. Oto tabela z przykładami użycia:

SkrótZnaczeniePrzykład użycia
REReply (odpowiedź)RE: Spotkanie w sprawie projektu
FWDForward (przekaż)FWD: Ważna informacja
CCCarbon Copy (kopia węglowa)CC: Jan Kowalski
BCCBlind Carbon Copy (ukryta kopia węglowa)BCC: Anna Nowak

Znajomość i umiejętne stosowanie tych skrótów pozwala na bardziej efektywną i profesjonalną komunikację e-mailową w środowisku biurowym.

Skróty finansowe i księgowe

W świecie finansów i księgowości, skróty są nieodłącznym elementem codziennej pracy. ROI (Return on Investment) to wskaźnik, który mierzy zwrot z inwestycji. Jest kluczowy dla oceny efektywności działań finansowych. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to z kolei miara zysków przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji, która pozwala na ocenę wydajności operacyjnej firmy.

P&L (Profit and Loss) to raport zysków i strat, który przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa w określonym okresie. AP/AR (Accounts Payable/Accounts Receivable) to skróty oznaczające zobowiązania i należności. Zrozumienie tych terminów jest niezbędne dla skutecznego zarządzania finansami firmy. W kontekście raportów finansowych, te skróty pomagają w szybkim i efektywnym przekazywaniu informacji.

Znajomość i umiejętność korzystania z tych skrótów jest nieoceniona w codziennej pracy finansistów i księgowych. Dzięki nim, komunikacja staje się bardziej efektywna, a raporty finansowe są bardziej przejrzyste i zrozumiałe. ROI, EBITDA, P&L oraz AP/AR to fundamenty, które każdy specjalista w dziedzinie finansów powinien znać i rozumieć.

5. Skróty technologiczne w biurze

W dzisiejszych biurach, technologia odgrywa kluczową rolę, a zrozumienie popularnych skrótów może znacznie ułatwić codzienną pracę. IT (Information Technology) to podstawa każdej nowoczesnej firmy, odpowiedzialna za zarządzanie systemami komputerowymi i sieciami. VPN (Virtual Private Network) zapewnia bezpieczne połączenie z siecią firmową, co jest szczególnie ważne w dobie pracy zdalnej. LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która umożliwia szybkie i efektywne przesyłanie danych wewnątrz biura. SaaS (Software as a Service) to model dostarczania oprogramowania przez internet, co eliminuje potrzebę instalacji i konserwacji lokalnych aplikacji. Dzięki temu pracownicy mogą korzystać z najnowszych narzędzi bez konieczności angażowania działu IT. Zrozumienie tych skrótów i ich zastosowań może znacząco poprawić efektywność pracy oraz komunikację w zespole. Na przykład, korzystanie z VPN umożliwia bezpieczny dostęp do zasobów firmy z dowolnego miejsca na świecie, co jest nieocenione w przypadku pracy zdalnej.

Skróty związane z zasobami ludzkimi

W świecie zasobów ludzkich, skrótowce są nieodłącznym elementem codziennej komunikacji. HR (Human Resources) to podstawowy termin, który odnosi się do działu zajmującego się zarządzaniem pracownikami. PTO (Paid Time Off) to skrót oznaczający płatny urlop, który pracownicy mogą wykorzystać na odpoczynek lub załatwienie spraw osobistych. FTE (Full-Time Equivalent) to miara używana do określenia liczby pełnoetatowych pracowników w firmie, co jest szczególnie przydatne przy analizie zasobów ludzkich. EEO (Equal Employment Opportunity) to zasada równości szans w zatrudnieniu, która ma na celu eliminację dyskryminacji w miejscu pracy.

SkrótPełna nazwaZnaczeniePrzykład użycia
HRHuman ResourcesDział zarządzania pracownikamiHR zajmuje się rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
PTOPaid Time OffPłatny urlopPracownicy mogą korzystać z PTO na wakacje lub sprawy osobiste.
FTEFull-Time EquivalentPełnoetatowy odpowiednikFirma zatrudnia 50 FTE, co oznacza 50 pełnoetatowych pracowników.
EEOEqual Employment OpportunityRówność szans w zatrudnieniuFirma przestrzega zasad EEO, aby zapewnić brak dyskryminacji.

Znajomość tych skrótów jest niezbędna dla każdego, kto pracuje w dziale zasobów ludzkich. HR to serce każdej organizacji, dbające o rozwój i zadowolenie pracowników. PTO pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co jest kluczowe dla długoterminowej satysfakcji z pracy. FTE pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, a EEO gwarantuje, że każdy pracownik ma równe szanse na rozwój i awans.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z używania skrótów w komunikacji biurowej?

Używanie skrótów w komunikacji biurowej pozwala na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie informacji. Skróty pomagają zaoszczędzić czas, zmniejszają ilość tekstu do przeczytania i mogą ułatwić zrozumienie skomplikowanych pojęć.


Czy istnieją jakieś zasady dotyczące używania skrótów w e-mailach?

Tak, istnieją pewne zasady dotyczące używania skrótów w e-mailach. Ważne jest, aby używać skrótów, które są powszechnie znane w danej organizacji. Należy również unikać nadmiernego używania skrótów, aby nie wprowadzać zamieszania. Warto również pamiętać o kontekście i odbiorcy wiadomości.


Czy skróty używane w korporacjach różnią się w zależności od branży?

Tak, skróty używane w korporacjach mogą różnić się w zależności od branży. Na przykład, skróty używane w branży technologicznej mogą być inne niż te używane w finansach czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ważne jest, aby znać i rozumieć skróty specyficzne dla swojej branży.


Jak mogę nauczyć się nowych skrótów używanych w mojej firmie?

Najlepszym sposobem na naukę nowych skrótów jest obserwowanie i słuchanie współpracowników, którzy ich używają. Można również poprosić o wyjaśnienie, jeśli nie jesteśmy pewni znaczenia danego skrótu. Warto również zapoznać się z dokumentacją firmową, gdzie często znajdują się listy używanych skrótów.


Czy istnieją narzędzia, które mogą pomóc w zrozumieniu skrótów biurowych?

Tak, istnieją różne narzędzia, które mogą pomóc w zrozumieniu skrótów biurowych. Można korzystać z internetowych słowników skrótów, aplikacji mobilnych, a także wewnętrznych zasobów firmy, takich jak intranet czy bazy wiedzy. Warto również korzystać z mentorów lub bardziej doświadczonych kolegów z pracy.

O autorze