Od Biur

Home office

Rozwój

Kurs na żurawie stacjonarne – dlaczego warto posiadać uprawnienia do obsługi tego typu maszyn

Kurs na żurawie stacjonarne – dlaczego warto posiadać uprawnienia do obsługi tego typu maszyn

Na rynku pracy możemy zaobserwować ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Przez wiele lat młodzi ludzie wierzyli, że jedyną przepustką do dobrych zarobków jest skończenie studiów i etatowa praca w korporacji. W tym czasie gospodarka naszego kraju się bardzo rozwinęła – zwłaszcza w sektorze budowlanym.

Przedsiębiorcy oferują bardzo atrakcyjne wynagrodzenie za pracę na konkretnych stanowiskach. Jednym z takich zawodów jest operator żurawia stacjonarnego. Nic dziwnego, że wiele osób, zwłaszcza mężczyzn, decyduje się na przebranżowienie. Na szczęście zdobycie uprawnień na sprzęt tego typu nie wymaga specjalistycznej, wieloletniej szkoły. Jak zostać operatorem żurawia?

Uprawnienia na żurawie stacjonarne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia na żurawie stacjonarne nadawane są na okres 10 lat. Organizator szkoleń musi działać na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia, uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego. Co ważne, dla operatorów już posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostały wydane przed dniem 1 czerwca 2019 roku – uprawnienia są ważne tylko do końca 2023 roku. Przed upływem tej daty (co najmniej 3 miesiące) należy wystąpić do UDT z wnioskiem o przedłużenie ich okresu ważności.

Co obejmuje program szkolenia? Kursanci poznają wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego oraz ich rodzaje, a także uczą się postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nabywają także podstawę wiedzy z zakresu mechaniki i elektrotechniki i obsług UTB. Całość jest uzupełniona o szkolenie z zakresu BHP przy obsłudze urządzeń. Standardowe szkolenie trwa 40 godzin. Zawiera ono 32 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Kurs na żurawie stacjonarne – gdzie zrobić?

Uprawnienia na żurawie stacjonarne możemy uzyskać, zapisując się na szkolenie w jednej z firm szkoleniowych, działających na terenie naszego kraju. Praca na żurawiu to ogromna odpowiedzialność, dlatego warto wybrać firmę, która może pochwalić się nie tylko ogromnym doświadczeniem, ale także dobrze przygotowanymi materiałami i odpowiednią kadrą. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest spółka Tarbonus, która od ponad 30 lat prowadzi działalność szkoleniową, wydawniczą i doradczą w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Firma posiada pięć oddziałów na terenie całego kraju i zapewnia materiały dydaktyczne w zakresie uzgodnionym każdorazowo z klientem oraz możliwość konsultacji z wykładowcami. Po uzgodnieniu z organizatorem szkolenia istnieją również inne formy wsparcia lub doradztwa.

Kto może wziąć udział w szkoleniu? Każdy, kto ukończył 18. rok życia oraz posiada stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator żurawia odpowiedniego rodzaju. Dzięki profesjonalnemu szkoleniu możemy przyswoić najważniejsze informacje dotyczące obsługi dźwigów lub odnowić już zdobyte uprawnienia. To doskonała opcja dla wszystkich, którzy rozważają przebranżowienie i rozpoczęcie pracy w sektorze budowlanym. Według prognoz w najbliższych latach będziemy mogli zaobserwować znaczne odbicie gospodarcze po kryzysie związanym z pandemią i wojną za naszą wschodnią granicą. To potwierdza, że fachowcy w sektorze budowlanym będą niezwykle potrzebnie.

O autorze