Od Biur

Home office

Księgowość

Rachunkowość a księgowość – czy księgowość to to samo co rachunkowość?

Rachunkowość a księgowość – czy księgowość to to samo co rachunkowość?

W języku potocznym rachunkowość i księgowość funkcjonują jako określenia zamienne. Jako przedsiębiorca powinieneś jednak wiedzieć, że nie są one ze sobą tożsame. Najogólniej można ująć to w ten sposób, że księgowość jest jednym z elementów rachunkowości, która stanowi znacznie szersze pojęcie. Co zatem dokładnie je różni? Dowiesz się tego z naszego artykułu – rachunkowość, a księgowość.

Czym dokładnie jest rachunkowość?

Tak jak wspomnieliśmy już na początku, rachunkowość jest pojęciem znacznie szerszym, które obejmuje sformalizowane przetwarzanie informacji związanych ze wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi w przedsiębiorstwie. Innymi słowy jest narzędziem kluczowym do podejmowania najważniejszych decyzji związanych z przyszłym i obecnym losem firmy.

Rachunkowość łączy w sobie trzy ważne działy: księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansową.

księgowość a rachunkowość różnice,
Do zadań księgowej należy prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy, oraz dokonywanie zapisów księgowych.
Księgowy ma za zadanie ewidencjonowanie udokumentowanych operacji gospodarczych w ujęciu pieniężnym i liczbowym.
Na prowadzenie rachunkowości składa się np. ewidencja zdarzeń gospodarczych.
Różnice między księgowością a rachunkowością? Księgowość zdefiniować możemy jako system rejestracyjny rachunkowości.

Rachunek kosztów to pojęcie, które obejmuje analizy, badania i skrupulatne planowanie wszystkich kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo podczas swojego funkcjonowania. Jest to przede wszystkim działalność analityczna i informacyjna, pomagająca utrzymać rentowność firmy.

Zobacz też: dobra księgowa – cechy dobrej księgowej.

Sprawozdawczość finansowa to wszelkiego rodzaju sprawozdania finansowe, takie jak między innymi rachunek zysków i strat, bilanse i zestawienia, dotyczące między innymi własnego kapitału firmy. Pełni funkcję informacyjną, gromadząc wszystkie dane w czytelnej i przystępnej formie, co ułatwia podejmowanie dalszych decyzji względem losu firmy.

Księgowość, jako trzeci ważny dział rachunkowości, zostanie przedstawiona w oddzielnym podpunkcie.

Rachunkowość – co daje firmie?

Rachunkowość jest niezwykle ważna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy. Prowadzona konsekwentnie i systematycznie przez profesjonalne biuro rachunkowe pozwala ocenić stan firmy z perspektywy finansowej. Biuro rachunkowe pomaga ocenić rentowność i przeprowadzić rzetelny bilans zysków i strat materialnych, co jest użyteczne dla właściciela, jak też inwestorów czy kredytodawców.

Dodatkowo, rachunkowość pomaga ocenić efektywność firmy, co prowadzi do podejmowania lepszych decyzji i pomaga w jej rozwoju, a także planowaniu innowacji. Informuje również o podatkach, co pomaga przedsiębiorcy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, takich jak opóźnienia w podatkach. To także ważne informacje dla samych organów podatkowych.

Czym zatem jest księgowość?

Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na wstępie: księgowość to nie to samo, co rachunkowość. Księgowość to wąska dziedzina, która wchodzi w skład rachunkowości. Obejmuje ona ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, czyli pełni funkcję rejestru w rachunkowości. Uwzględnia między innymi wszystkie transakcje kupna-sprzedaży w firmie, podatki, wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników, czy budżet przeznaczony na marketing.

Księgowość w bezpośredni sposób odzwierciedla aktualną sytuację majątkową przedsiębiorstwa, ale też daje wgląd we wszystkie czynniki finansowe, które miały na nią wpływ. Jest pewnego rodzaju technicznym aspektem rachunkowości, a zgromadzone dzięki niej informacje stają się podwalinami dla dwóch pozostałych działów: rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej.

O autorze