Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Rządowy program Czyste powietrze

Rządowy program Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez modernizację i unowocześnienie systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić stare, nieefektywne i niskiej jakości piece na bardziej ekologiczne i nowoczesne rozwiązania grzewcze.

Głównym celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym związków siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Program ma na celu również zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania.

Program „Czyste Powietrze” składa się z dwóch filarów:

  1. Filar finansowy, który polega na dofinansowaniu wymiany starych pieców na nowoczesne rozwiązania grzewcze, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły gazowe czy kotły na pellet. Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji lub pożyczki, a wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zastosowanego rozwiązania grzewczego oraz odpowiedniego regionu.
  2. Filar termomodernizacji, który polega na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku, czyli na poprawie izolacji termicznej i ociepleniu budynku, wymianie okien, drzwi i dachu, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie kosztów ogrzewania.

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą poprawić jakość powietrza, zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku oraz obniżyć koszty ogrzewania. Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek o dofinansowanie lub pożyczkę oraz spełnić określone wymagania, takie jak np. posiadanie pisemnej opinii projektowej, która potwierdza, że rozwiązania grzewcze spełniają wymagane parametry efektywności energetycznej.

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu przewidziano ponad 20 miliardów złotych na dofinansowanie wymiany pieców oraz termomodernizacji budynków.

Warto zwrócić uwagę, że modernizacja i unowocześnienie systemów grzewczych to nie tylko korzyść dla środowiska i zdrowia ludzi, ale również dla domowego budżetu. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub pożyczki, co pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycji.

O autorze