Od Biur

Home office

Finanse

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne są bardzo mocno powiązane z pomocą społeczną, na którą każda osoba pracująca daje składki nieraz nawet o tym nie wiedząc. Od każdej pensji odliczana jest pewna suma, która jest przeznacza właśnie na te cele. Obecnie są one podzielone na kilka grup, z których pierwszymi są ubezpieczenia emerytalne pozwalające na wypłatę tak zwanej emerytury osobom, które skończyły dany wiek (tzw. wiek emerytalny, czyli zazwyczaj po 60 roku życia).

Na drugiej pozycji listy rodzajów ubezpieczeń jest ta nosząca nazwę rentowej. Ona także jest wypłacana comiesięcznie, ale warunkiem jej otrzymywania jest decyzja specjalnej komisji o niezdolności do pracy. Inne to ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Z racji tego pierwszego otrzymujemy finansową rekompensatę w przypadku jakiejś choroby albo bycia w ciąży w przypadku kobiet, a z drugiego, gdy będziemy ofiarami jakiegoś wypadku, na przykład spadniemy ze schodów i złamiemy nogę. Ubezpieczycielem społecznym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli potocznie ZUS.

O autorze