Od Biur

Home office

Zdrowie

Zadania psychologa pracy

Zadania psychologa pracy

Psycholog pracy to specjalista, który zajmuje się badaniem i analizą zachowań, umiejętnościami oraz relacjami między osobami ze środowiska pracy. Jego celem jest poprawa wydajności pracowników oraz efektywność organizacji poprzez zrozumienie psychologicznych, związanych z pracą i interakcjami w miejscu pracy. Oto główne zadania psychologa pracy:

 1. Dobór pracowników: Psychologowie pracy w procesie rekrutacji i selekcji pracowników przeprowadzają analizę psychometryczną, mogą także doradzać kandydatom właściwy wybór stanowisk.
 2. Szkolenia i rozwój: Psychologowie pracy wdrażają programy szkoleniowe, które są dostępne w ramach programów zawodowych, co prowadzi do poprawy ich wydajności.
 3. Ocena pracy i wynagrodzeń: Pomagają w opracowywaniu systemów oceny pracy, które są sprawiedliwe i motywujące dla pracowników. Przeprowadzają również analizę zasilania pracowników.
 4. Zarządzanie stresem: Pomagają zorganizować organizację sobie ze stresem zawodowym i osobistym, co wpływa na ogólne wyniki oraz efektywność pracy.
 5. Zarządzanie konfliktami: Wspierają zarówno pracowników, jak i kierownictwo w rozwiązywaniu konfliktów międzyosobistych oraz konfliktów na poziomie grupy czy zespołu.
 6. Tworzenie środowiska pracy: Pracują nad zapewnieniem warunków pracy, które wspierają dobre samopoczucie pracowników i zapewniają równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 7. Motywacja i zaangażowanie: Analizują obowiązki zawodowe pracowników oraz wspierają w edukacji motywacyjnej.
 8. Rozwijanie liderów: Pomagają w doskonaleniu umiejętności przywódczych u menedżerów i liderów organizacji.
 9. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji: Monitorują i zapobiegają uniwersalnemu przypadkom mobbingu, dyskryminacji lub nierównego traktowania w miejscu pracy.
 10. Badania i analizy: Przeprowadzają badania dotyczące efektywności organizacji, efektów pracowników, zmian kultury organizacyjnej lub wpływu nowych technologii na jakość pracy.
 11. Doradztwo w tworzeniu polityk personalnych: Wspierają organizacje w kwestiach związanych z politykami personalnymi, tworząc kodeksy etyczne czy programy zdrowia psychicznego.

Psycholog pracy angażuje się w wiele obszarów, ma na celu osiągnięcie efektywności i funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i organizacji jako całości.

Wsparcie psychologa pracy w warunkach konfliktu

Wsparcie psychologa pracy w sytuacji mającej na celu pomoc w przypadku wystąpienia problemu w miejscu pracy. Oto kilka kroków:

 1. Rozmowy indywidualne: Psycholog może podjąć indywidualny kontakt z osobami, które wchodzą w konflikt, aby uwzględnić ich perspektywy, oczekiwania i zagrożenia. Może pomóc w rozwiązaniu głównych problemów oraz skutków związanych z konfliktem.
 2. Rozmowy grupowe: Jeśli konflikt ma charakter grupowy lub dotyczy zespołu, psycholog może zorganizować spotkania grupowe, podczas których uczestnicy mogą wyrazić swoje zdanie i stawnowiska.
 3. Mediacja: Psycholog może pełnić rolę mediatora, aby pomóc odnaleźć wspólny język i rozwiązania kompromisowe. Mediacja polega na ułatwieniu rozstrzygania konfliktów dzięki rozmowom prowadzonym między stronami konfliktów.
 4. Analiza przyczyny: Psycholog może zidentyfikować główne przyczyny wystąpienia konfliktów. To może pomóc w rozwiązaniu problemów w przyszłości.
 5. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Psycholog może proponować strategie i techniki komunikacyjne, aby osoba zaangażowana mogła uzyskać dostęp do pomocy w przyszłości.
 6. Edukacja: Psycholog może zbierać informacje na temat rozwiązania problemu, a następnie stworzyć komfortowe warunki do wzajemnej empatii w środowisku pracy.
 7. Monitorowanie postępów: Psycholog może kontrolować, czy wdrożone rozwiązania przynoszą skutki.
 8. Wsparcie psychofizyczne: Konflikty mogą wywołać duże obciążenie. Psycholog może udzielać wsparcia poszczególnym jednostkom.
 9. Zapobieganie konfliktom: Psycholog może zaproponować konkretne praktyki, które pozwolą uniknąć kolejnego konfliktu.
O autorze