Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Zasiłek macierzyński: ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński: ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński jest jednym z najważniejszych świadczeń przysługujących kobietom w Polsce, które właśnie urodziły dziecko bądź adoptowały. W tym artykule omówimy, ile wynosi zasiłek macierzyński oraz komu on przysługuje.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wynosi 80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka, ale nie więcej niż wysokość maksymalnego wynagrodzenia, która jest określona przez ustawodawcę. W 2021 roku maksymalna kwota zasiłku macierzyńskiego wynosi 3091,20 złotych.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje matkom, które urodziły dziecko, a także ojcom i rodzinom adoptującym dziecko. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, kobieta musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub być prowadzącą działalność gospodarczą. Ojciec dziecka może otrzymać zasiłek macierzyński wyłącznie w przypadku, gdy matka nie jest w stanie go pobrać.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego?

Aby uzyskać zasiłek macierzyński, należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek

Wniosek o zasiłek macierzyński należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia urodzenia dziecka. W przypadku adopcji dziecka wniosek można złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym sąd stwierdził ważność decyzji o adopcji.

ile trwa urlop macierzyński

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego

Już wyjaśnialiśmy kiedyś ile trwa urlop macierzyński (jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacj). Zasiłek macierzyński można pobierać przez 14 tygodni dla jednego dziecka i przez 16 tygodni dla dwojga lub więcej dzieci. W przypadku adopcji dziecka zasiłek macierzyński można pobierać przez 6 tygodni.

Podsumowując, zasiłek macierzyński jest ważnym świadczeniem dla kobiet po urodzeniu dziecka lub adopcji. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia kobiety, a przysługuje on matkom, ojcom i rodzinom adoptującym. Aby uzyskać zasiłek macierzyński, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić wymagane dokumenty.

  • Wniosek o zasiłek macierzyński
  • Odpis skrócony aktu urodzenia
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu/działalności gospodarczej
  • Potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Wniosek o zasiłek macierzyński można złożyć na stronie internetowej ZUS lub w oddziale ZUS. Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć na stronie internetowej ZUS lub w urzędzie gminy.

Poniżej znajdują się linki do wniosków:

Wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wynagrodzenia kobiety w okresie, w którym była zatrudniona. Jeżeli kobieta była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zasiłek macierzyński wynosi 80% wynagrodzenia. W przypadku, gdy kobieta prowadzi własną działalność gospodarczą, wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego dochodu z ostatnich 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka.

Wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku adopcji

W przypadku adopcji dziecka, zasiłek macierzyński jest wypłacany na takich samych zasadach jak w przypadku urodzenia dziecka. Wysokość zasiłku zależy od wynagrodzenia rodziców, którzy adoptowali dziecko.

Dodatkowe świadczenia

Oprócz zasiłku macierzyńskiego, istnieją również inne świadczenia, takie jak świadczenie rodzicielskie, które można pobierać w czasie urlopu macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla rodziców, którzy wychowują dziecko i wynosi 300 zł miesięcznie.

Podsumowanie

Zasiłek macierzyński jest ważnym świadczeniem dla kobiet po urodzeniu dziecka lub adopcji, które pomaga im przetrwać trudny okres po narodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku zależy od wynagrodzenia kobiety lub rodziców adoptujących dziecko. Istnieją również inne świadczenia, takie jak świadczenie rodzicielskie, które można pobierać w czasie urlopu macierzyńskiego.

O autorze