Od Biur

Home office

KsięgowośćPrawo i podatki

Zawarcie umowy o pracę

W okresie kryzysu gospodarczego, pracodawcy rezygnują zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, a wybierają klasyczną formą zatrudnienia jaką jest nawiązanie stosunku pracy poprzez zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej. Wedle przepisów Kodeksu Pracy, dopuszczalne jest aby warunki świadczenia pracy oraz termin wypłaty wynagrodzenia zostały ustalone ustnie. Jednakże najpóźniej po rozpoczęciu pracy, umowa musi zostać potwierdzona pisemnie.

Zawarcie umowy o pracę, zobowiązuje każdą ze stron, jeżeli na piśmie znajdą się podpisy każdej z nich, zawierających treść oświadczenia. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta pisemnie, wtedy jest to równoważne z jej unieważnieniem. Skutkiem nie dopełnienia formalności może okazać się problemem podczas ubiegania się pracownika o interesy. Z kolei pracodawca, który nie zdecyduje się na podpisanie umowy podlega karze grzywny w wysokości od 1do 3 tysięcy złotych.

Obecnie pracodawcy mogą sporządzić dokument jakim jest umowa o pracę w serwisie internetowym. Zamieszczone tam dokumenty zawierają wszystkie wymagane elementy, które zawierają określenie stron umowy, rodzaj pracy, miejsce świadczenia pracy, wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia. Dzięki możliwości generowania dokumentu zawarcie umowy o pracę jest wykonane prawidłowo i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Takie rozwiązanie jest szybkie, wygodne i skutecznie pozwala zrealizować czynność prawną.

O autorze