Od Biur

Home office

ZUS

ZUS Kraków – kontakt

ZUS Kraków – kontakt

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zlokalizowany w mieście Kraków obsługuje swoich klientów w wyznaczonych dniach i godzinach, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Adres oddziału ZUS jest mieszkańcom doskonale znany. Pozostałe dane oddziału ZUS takie jak godziny, czy dni otwarcia, również są powszechnie udostępniane. To właśnie tu, w ZUS oddział można sprawnie załatwić szereg istotnych formalności.

ZUS oddział Kraków umożliwia interesantom kontakt bezpośredni, jak i za pośrednictwem telefonu.

ZUS oddział w Krakowie- zadania i obowiązki

Do kwestii, którymi zajmuje się ZUS oddział, należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego. ZUS oddział realizuje umowy i porozumienia międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Co więcej, dzięki aktywności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawiane są legitymacje osobom uprawnionym do emerytur i rent. Istotnym zadaniem ZUS-u jest popularyzowanie wiedzy oraz regularne przekazywanie istotnych nowinek o ubezpieczeniach społecznych, czemu służy wydawanie Biuletynu Informacyjnego. ZUS oddział rozdysponowuje środki finansowe funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Poza tym regularnie kontroluje orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

Adres oddziału ZUS

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieści się w Krakowie na ulicy Pędzichów 27.
Infrastruktura urzędu dostosowana jest również dla osób z niepełnosprawnością. Przed samym budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Specjalnie na te potrzeby wejście do oddział ZUS Kraków jest z poziomu chodnika. Ponadto ZUS oddział wyposażony jest w drzwi wejściowe otwierane automatycznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS Pędzichów- telefon

Aby połączyć się z ZUS oddział Kraków, niezbędna jest znajomość numeru. Przekażemy go Państwu w dalszej części artykułu.

Kontaktując się z pracownikiem urzędu, mogą Państwo uzyskać potrzebne informacje z zakresu np. świadczeń emerytalno – rentowych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot.

Telefon do oddziału ZUS na ul Pędzichów w Krakowie to (012) 424 65 00.

Wiele spośród dokumentów, jakie oddział ZUS wymaga, może być złożonych w formie elektronicznej. Osoby, które zamieszkują jednostki podległe znacznie oddalone od ul. Pędzichów, mogą wysłać dokument w formie elektronicznej. To wielkie ułatwienie, jakie ZUS oddział oferuje swoim klientom.

Oddział ZUS Kraków Pędzichów – jednostki podległe


ZUS na ul. Pędzichów obejmuje swym zasięgiem następujące dzielnice miasta Kraków: Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony. Ponadto wspomniana wyżej jednostka obejmuje również gminy takie jak: Czernichów, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Krzeszowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, a także Zabierzów.

Statystycznie, każdego miesiąca mieszkańcy z terenu Stare Miasto, Wielka Wieś, Dzielnica III Dzielnica II Grzegórzki, to najczęściej przybywający interesanci.

Oddział ZUS Kraków- godziny otwarcia

Inne dane oddziału ZUS, jakie są niezbędne dla potencjalnego interesanta to godziny, w jakich placówka jest otwarta.

W poniedziałek pracownicy dostępni są w godzinach 8.00-17.00. Z kolei w pozostałych dniach interesanci obsługiwani są od 8.00 do 15.00. W tych godzinach, poza osobistym przybyciem, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami ZUS oddział. Obsługiwani są w tym czasie jednostki podległe, a konkretnie mieszkańcy wymienionych powyżej terenów.

zus kraków pędzichów

ZUS Inspektorat Kraków- adres

Zadania, jakie posiada Inspektorat ZUS, w tym również na terenie miasta Kraków, mają bardzo obszerny zakres. Do najbardziej powszechnych należy przetwarzanie danych dla interesu działalności ZUS, określenie należnych opłat i składek oraz orzekanie obowiązku ubezpieczeń społecznych. Do innych, równie istotnych obowiązków należy dokonywanie zwrotu błędnie pobranych świadczeń oraz realizacja porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

W samym Krakowie wyróżnia się wśród nich trzy placówki:

 • ZUS Inspektorat Kraków-Krowodrza
  ul. Świętokrzyska 12
  30-015 Kraków
 • ZUS Inspektorat Kraków-Nowa Huta
  os. Teatralne 8
  31-946 Kraków
 • ZUS Inspektorat Kraków-Podgórze
  ul. Zakopiańska 62
  30-450 Kraków

ZUS Inspektorat Kraków-Krowodrza telefon kontaktowy

Kontakt urzędem możliwy jest pod numerem telefonu (12) 632-36-74.

ZUS Inspektorat Kraków-Nowa Huta telefon kontaktowy

Aby skontaktować się z ZUS Inspektorat Nowa Huta, należy wybrać numer (12) 683-02-00.

ZUS Inspektorat Kraków-Podgórze telefon kontaktowy

Kontaktując z Inspektoratem na Podgórzu, niezbędne jest zadzwonienie pod numer (12) 254-85-00. Wówczas można uzyskać połączenie z urzędnikiem ZUS Inspektorat Kraków z ulicy Zakopiańskiej.

Inspektorat Kraków godziny otwarcia

Powyżej wymienione placówki ZUS inspektorat Kraków, otwarte są w jednakowych godzinach.

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

W tym czasie możliwe jest bezpośrednie przybycie do urzędu, jak również kontakt telefoniczny z osobą dyżurującą.

Zobacz

ZUS Warszawa ZUS Poznań ZUS Rybnik ZUS Kielce ZUS Kalisz ZUS Kraków

O autorze