Od Biur

Home office

ZUS

ZUS Rybnik – kontakt

ZUS Rybnik – kontakt

ZUS jest instytucją, która odpowiedzialna jest za przyznawanie i wypłacanie środków z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia pieniężne udzielane są regularnie lub okresowo.
Zakres działania i obowiązki, jakie posiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto konkretyzuje ona kompetencje, jakie przynależą do ZUS-u.

Rybnik ZUS oddział- inne obowiązki

Do zadań, jakie posiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, należy realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Oddział ZUS pobiera ponadto składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ekwiwalent pieniężny z Funduszu Alimentacyjnego. Kontroluje orzecznictwa z tytułu niezdolności do pracy, określa ryczałt energetyczny, a także wydaje Biuletyn Informacyjny. Z oddziałem ZUS związane jest opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojęta kontrola opłacalności przez płatników składek. Monitorowane są również obowiązki ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Renta rodzinna, prewencja rentowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny jest za realizację zadań z prewencji rentowej. Obejmuje ona kompleksową rehabilitację leczniczą ubezpieczonych, którzy zagrożeni są całkowitą lub nawet częściową niezdolnością do kontynuowania pracy zawodowej.

Adres ZUS Rybnik

Adres tej instytucji to Rybnik ul. Reymonta 2.

ZUS Rybnik oddział na Reymonta- godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

Powyższy czas to godziny urzędowania pracowników związanych z oddziałem ZUS w Rybniku. W tym czasie przyjmowani są klienci, którzy osobiście przybywają na ten adres oddziału ZUS, jak i osoby, które przy pomocy telefonu stacjonarnego i rozmowy telefonicznej chcą uzyskać niezbędne informacje, obejmujące m.in. tematy takie jak ryczałt energetyczny czy ekwiwalent pieniężny.

ZUS - czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wykaz telefonów stacjonarnych- oddział ZUS w Rybniku

Do najpowszechniejszego numeru, który umożliwia kontakt z ZUS, zalicza się: 22 560 16 00. Numer ten dedykowany jest dla osób, które dzwonią z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Z telefonów stacjonarnych można połączyć się oddziałem ZUS w Rybnik ul. Reymonta, dzwoniąc na numer 801 400 987.

Kontaktując się z urzędnikiem, można dowiedzieć się, czy świadczenia przedemerytalne, renta rodzinna została już przyznana. Urzędnik niejednokrotnie określa ekwiwalent pieniężny. Pomoc udzielana jest również klientom, którzy proszeni są o kontakt z oddziałem ZUS z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Niekiedy możliwe jest złożenie dokumentu przez PUE ZUS i nie trzeba przybywać osobiście do Rybnik ul. Reymonta 2. Urzędnicy przy pomocy telefonów stacjonarnych udzielają informacji niezbędnych do poruszania się po PUE ZUS.

Dla przykładu klienci, którzy zamieszkują Łaziska Górne, nie muszą jechać osobiście pod konkretny adres oddziału ZUS, ale przy pomocy telefonów stacjonarnych mogą sfinalizować świadczenie pieniężne. Dla użytkowników telefonów stacjonarnych jest to duża oszczędność czasu. Podobne korzyści mają klienci z Żory gminy.

Zasięg terytorialny ZUS w Rybniku

Zasięg obejmuje miasta takie jak: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Rybnik, Żory gminy. Poza tym zasięg terytorialny włącza następujące gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, a także Ornontowice, Świerklany i Wyry.

Powyższe gminne jednostki podległe oraz mieszkańcy wymienionych miast, obsługiwani są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.

Jednostki podległe

Do jednostek podległych zalicza się ZUS Inspektorat w Pszczynie, ZUS Inspektorat w Raciborzu, ZUS Inspektorat w Tychach oraz ZUS Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim.

Świadczenie pieniężne dla osób z niepełnosprawnością w Rybnik ZUS oddział.

Parking przy Rybnik ZUS oddział dostosowany jest dla osób niepełnosprawnością. Po wschodniej stronie oddziału znajdują się dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Z kolei decydując się na wejście od ul. Reymonta, można skorzystać z pochylni. Pomocą dla osób niepełnosprawnych są automatycznie otwierane drzwi do budynku oraz toaleta wyposażona w system wzywania pomocy.

Oddział ZUS dostosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną jest bardzo dużym udogodnieniem dla tej grupy klientów. Załatwianie ubezpieczeń społecznych w Rybniku jest więc również możliwe dla powyższych klientów.

Oddział ZUS Rybnik- rozmieszczenie sal

Na parterze rozmieszczone są sale obsługi klientów. Wchodząc do budynku, po lewej stronie umiejscowiona jest pomieszczenie, w którym można uzyskać świadczenia pieniężne wynikające z ustawy emerytalno- rentowej.
Prawa strona od wejścia przeznaczona jest dla osób takich jak płatnicy składek.

Ten oddział ZUS posiada specjalne pomieszczenia, w których zatrudnieni pracownicy dzięki wykorzystaniu telefonów stacjonarnych, instruują i udzielają niezbędnych informacji klientom, którzy kontaktują się z oddziałem ZUS.

O autorze